MENÜ GERİ

RANDEVU OLUŞTUR

HABER

400.000 Dolar Oldu

400.000 Dolar Oldu

12/04/2022 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonucunda, istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırılmıştı.

13/05/2022 tarih ve 31334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "250.000" ibareleri "400.000" şeklinde değiştirilmiştir. Bu karar ile istisnai Türk vatandaşlığı için alacak kişilerin minimum 400.000 Dolar değerinde gayrimenkul satın alması ve üç satmama şartı kesinleşmiş oldu.

Aynı kararda minimum 400.000 Dolar değerinde gayrimenkul satın alınması şartının Resmi Gazete yayımlanma tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Önümüzdeki bir ay içerisinde başvuru yapacak kişilerin minimum 250.000 Dolar değerinde gayrimenkul satın almaları başvuru yapmaları için yeterli olacaktır.