MENU BACK

CREATE APPOINTMENT

News

Credit rates have changed

The maximum loan rates and amounts to be used in housing purchases and housing secured loans have been changed...

It's $400,000

The Official Gazette was published. A month later, the real estate investment price for exceptional Turkish citizenship ...

It goes up to $400,000

The property value to be purchased for exceptional Turkish citizenship will be up from 250 to 400 thousand dollars.

Genel Kurula Davet

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davettir.

2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2022 yılına ait yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı...

Merkez Bankasının Faiz Kararı

Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı...