MENU BACK

CREATE APPOINTMENT

News

It's $400,000

The Official Gazette was published. A month later, the real estate investment price for exceptional Turkish citizenship ...

It goes up to $400,000

The property value to be purchased for exceptional Turkish citizenship will be up from 250 to 400 thousand dollars.

Genel Kurula Davet

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davettir.

2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2022 yılına ait yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı...

Merkez Bankasının Faiz Kararı

Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı...

Aralık Ayı İnşaat Maliyet Endeksi

TUİK tarafından Aralık ayı ve 2021 yılı inşaat maliyet endeksleri yayımlandı...